گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۰۳


ساقی گفتم ترا می ساده بیار
وان زنده کن مردم آزاده بیار
گفتی که در این دور فلک بادی هست
تا باد رسیدن ای صنم باده بیار