گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۱۴


گوش ما را بی‌دم اسرار مدار
چشم ما را بی‌رخ دلدار مدار
بزم ما را بی‌می خمار مدار
ما را نفسی بیخودت ای یار مدار