گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۱۸


مجنون و پریشان توام دستم گیر
سرگشته و حیران توام دستم گیر
هر بیسر و پای دستگیری دارد
من بیسر و بی‌پای توام دستم گیر