گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۲۳


هر دم دل جمع را برنجاند یار
مانندهٔ چرخیان بگرداند یار
بکدم همه را براند از پیش و دمی
چون فاتحه‌شان به عشق برخواند یار