گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۲۷


آمد بر من دوش نگاری سر تیز
شیرین سخنی شکر لبی شورانگیز
با روی چو آفتاب بیدارم کرد
یعنی که چو آفتاب دیدی برخیز