گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۳۲


ای جان سماع و روزه و حج و نماز
وی از تو حقیقت شده بازی و مجاز
امروز منم مطربت ای شمع طراز
وز چرخ بود نثار و قوال انداز