گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۴۱


ای لاله بیا و از رخم رنگ آموز
وی زهره بیا و از دلم چنگ آموز
و آنگه که نوای وصل آهنگ کند
ای بخت بد بیا و آهنگ آموز