گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۴۳


امروز مرو از برم ای یار بساز
ای گلبن صد برگ بدین خار بساز
ای عشوه فروش با خریدار بساز
ای ماه تمام با شب تار بساز