گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۴۴


امشب که گشاده است صنم با ما راز
ای شب چه شبی که عمر تو باد دراز
زاغان سیاه امشب اندر طربند
با باز سپید جان شده در پرواز