گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۴۵


بازآمدم اینک که زنم آتش نیز
در توبه و در گناه و زهد و پرهیز
آورده‌ام آتشی که می‌فرماید
کای هرچه به جز خداست از جا برخیز