گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۵۱


در سر هوس عشق تو دارم همه روز
در عشق تو مست و بیقرارم همه روز
مر مستان را خمار یک روزه بود
من آن مستم که در خمارم همه روز