گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۶۷


من سیر نگشته‌ام ز تو یار هنوز
وامم داری نبات بسیار هنوز
گر از سر خاک من برآید خاری
لب بگشاید به عشقت آن خار هنوز