گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۷۵


احوال دلم هر سحر از باد بپرس
تا شاد شوی از من ناشاد بپرس
ور کشتن بیگناه سودات شود
از چشم خود آن جادوی استاد بپرس