گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۷۹


جانا صفت قدم ز ابروت بپرس
آشفتگیم ز زلف هندوت بپرس
حال دلم از دهان تنگت بطلب
بیماری من ز چشم جادوت بپرس