گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۸۰


چون روبه من شدی تو از شیر مترس
چون دولت تو منم ز ادبیر مترس
از چرخ چو آن ماه ترا همراه است
گر روز بگاهست وگر دیر مترس