گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۸۱


دارد به قدح می حرامی که مپرس
یک دشمن جان شگرف حامی که مپرس
پیشم دارد شراب خامی که مپرس
می‌خواند مرمرا به نامی که مپرس