گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۰۸


نیمی دف من به موش دادی همه خوش
باقی به کف بنده نهادی همه خوش
با درف دریده در سماع آمده‌ایم
ای با تو مراد و بیمرادی همه خوش