گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۱۱


ای دل برو از عاقبت اندیشان باش
در عالم بیگانگی از خویشان باش
گر باد صبا مرکب خود میخواهی
خاک قدم مرکب درویشان باش