گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۱۷


ای کرده به پنج شمع روشن هر شش
ای اصل خوشی و هرچه داری همه خوش
تا چند چو الحمد مرا می‌خوانی
همچون بقره بگیر گوش من و کش