گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۱۹


ای یار مرا موافقی وقتت خوش
بر حال دلم چو لایقی وقتت خوش
خواهم به دعا که عاشقان خوش باشند
ور زانکه تو نیز عاشقی وقتت خوش