گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۲۵


بر من بگریست نرگس خمارش
تا خیره شدم ز گریهٔ بسیارش
گر نرگس او به سرمه آلوده بدی
آلوده شدی ز سرمه‌ها رخسارش