گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۳۶


در مجلس سلطان بشکستم جامش
تا جنگ شود بشنوم آن دشنامش
والله که چنان فتاده‌ام در دامش
کز پختهٔ او نمی‌شناسم خامش