گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۳۷


دلدار مرا وعده دهد نشنومش
بر مصحف اگر دست نهد نشنومش
گوید والله که نشنوی نشنومت
خواهد که به اینها بجهد نشنومش