گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۴۲


شب چیست برای ما زمان نالش
وان را که نه عاشق است او را مالش
وان عاشق ناقصی که نوکار بود
گوشش نشود گرم به شب بی‌بالش