گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۵۷


گویند که عشق بانگ و نامست دروغ
گویند امید عشق خامست دروغ
کیوان سعادت بر ما در جانست
گویند فراز هفت بامست دروغ