گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۵۸


گویند که یار را وفا نیست دروغ
گویند پس از هجر لقا نیست دروغ
گویند شراب جانفزا نیست دروغ
گویند که این به پای ما نیست دروغ