گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۵۹


از دل سوی دلدار شکافست شکاف
وانکس که نداند این معافست معاف
هر روز در این حلقه مصافست مصاف
می‌پنداری که این گزافست گزاف