گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۶۲


در فقر فقیر باش و در صفوت صاف
با فقر و صفا درآ تو در کار مصاف
گر خصم تو صد تیغ برآرد ز غلاف
چون هیچ نبیند نزند زخم گزاف