گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۷۱


هر روز بنو برآید آن دلبر عشق
در گردن ما درافکند دفتر عشق
این خار از آن نهاد حق بر در عشق
تا دور شود هرکه ندارد سر عشق