گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۷۲


چون گشت طلسم جسم آدم چالاک
با خاک درآمیخته شد گوهر پاک
آن جسم طلسم را چو بشکست افلاک
پاکی بر پاک رفت و خاکی در خاک