گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۷۵


در بحر صفا گداختم همچو نمک
نه کف و ایمان نه یقین ماند و نه شک
اندر دل من ستاره‌ای شد پیدا
گم گشت در آن ستاره هر هفت فلک