گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۷۸


برزن به سبوی صحبت نادان سنگ
بر دامن زیرکان عالم زن چنگ
با نااهلان مکن تو یک لحظه درنگ
آیینه چو در آب نهی گیرد زنگ