گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۸۳


آن می که گشود مرغ جان را پر و بال
دل را برهانید ز سیری و ملال
ساقی عشق است و عاشقان مالامال
از عشق پذیرفته و بر ماست حلال