گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۹۹


عشقی دارم پاکتر از آب زلال
این باختن عشق مرا هست حلال
عشق دگران بگردد از حال به حال
عشق من و معشوق مرا نیست زوال