گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۰۱


عندی جمل و من اشتیاق و فضول
لا یمکن شرحها به کتب و رسول
بل انتظر الزمان و الحال یحول
ان یجمع بیننا فتصغی و اقول