گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۰۳


ممکن ز تو چون نیست که بردارم دل
آن به که به سودای تو بسپارم دل
گر من به غم تو نسپارم دل
دل را چکنم بهر چه میدارم دل