گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۰۴


نومید مشو امید می‌دار ای دل
در غیب عجایب است بسیار ای دل
گر جمله جهان قصد به جان تو کنند
تو دامن دوست را نه بگذار ای دل