گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۱۳


آن کس که ببست خواب ما را بستم
یارب تو ببند خواب او را به کرم
تا باز چشد مرارت بی‌خوابی
و اندیشه کند به عقل ارجم ترحم