گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۱۶


آنها که به پیش دلستان می‌کردم
چون بد مستان دست فشان می‌کردم
هرچند ز روی لطف او خوش خندید
آخر بچه روی آنچنان می‌کردم