گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۱۷


آواز تو بشنوم خوش آوازه شوم
چون لطف خدا بیحد و اندازه شوم
صد بار خریده‌ای و من ملک توام
یکبار دگر بخر که تا تازه شوم