گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۲۵


از چشم تو سحر مطلق آموخته‌ام
وز عشق تو شمع روح‌افروخته‌ام
از حالت من چشم بدان دوخته باد
چون چشم برخسار تو در دوخته‌ام