گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۲۷


از خاک در تو چون جدا می‌باشم
با گریه و ناله آشنا میباشم
چون شمع ز گریه آبرو میدارم
چون چنگ ز ناله با نوا میباشم