گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۳۲


از سوز غم تو آتش میطلبم
وز خاک در تو مفرشی میطلبم
از ناخوشی خویش به جان آمده‌ام
از حضرت تو وقت خوشی میطلبم