گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۳۶


از عشق تو گشتم ارغنون عالم
وز زخمهٔ تو فاش شده احوالم
ماننده چنگ شده همه اشکالم
هر پرده که می‌زنی مرا مینالم