گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۳۷


از عشق تو من بلند قد می‌گردم
وز شوق تو من یکی به صد می‌گردم
گویند مرا بگرد او می‌گردی
ای بیخبران بگرد خود میگردم