گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۴۲


المنةالله که به تو پیوستم
وز سلسلهٔ بند فراقت رستم
من بادهٔ نیستی چنان خوردستم
حز روز ازل تا بابد سرمستم