گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۴۶


امشب که حریف دلبر دلداریم
یارب که چها در دل و در سر داریم
یک لحظه گل از چمن همی افشانیم
یک دم به شکرستان شکر میکاریم