گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۴۷


امشب که حریف مشتری و ماهم
با مه‌رویان چون شکر همراهم
سرمست شراب بزم شاهنشاهم
امشب همه آنست که من می‌خواهم