گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۵۱


امشب که همی رسد ز دلدار سلام
بر دیده و دل خواب حرامست حرام
ماند به سر زلف تو کز بوی خوشت
می‌آورد عطار ز بیم از در و بام