گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۵۶


ای از تو برون ز خانه‌ها جای دلم
وی تلخی رنجهات حلوای دلم
ما را ز غمت شکایتی نیست ولیک
خوش آیدم آنکه بشنوی وای دلم